ŐRSÉGI FÉLMARATON

Kezdőlap

“Tök jó volt...

hogy nem volt tömegnyomor és kényelmesen elfértünk a pályán!” (Péter)

Lefutom

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A GoodFoot Running Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója

Bevezető


A GoodFoot Running Sportegyesület. tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A GoodFoot Running Sportegyesület mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.Az adatkezelő adatai:Név: GoodFoot Running SportegyesületSzékhely: 9915 Katafa, Kossuth út 13Postacím:9915 Katafa, Kossuth út 13Nyilvántartási szám: 18-02-0200687Adószám: 18875054-1-18e-mail-cím: info@goodfoot.huTelefonszám: +3630/653/14057Honlap: www.goodfoot.huAz adatkezelés jogalapjaVersenyeinkre való nevezésével, és hírleveleinkre való feliratkozásával ön hozzájárul a velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek megvásárlásra.A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek küldéséhez, Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.Más versenyző benevezéseÜgyfeleink igénylik azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat is benevezhessék versenyeinkre. Ez az egyszerűsített nevezés a futók és a GoodFoot Running Sportegyesület életét is megkönnyíti. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes megjelenését.A GoodFoot Running Sportegyesület ezért megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük ügyfeleinket bürokratikus előírásokkal.Az adatkezelés célja és időtartamaA GoodFoot Running Sportegyesület által folytatott adatkezelés általános célja:ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,az általunk szervezett események lebonyolítása,ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,pénzügyi nyilvántartások vezetése,statisztikák, elemzések összeállítása,kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához versenysorozatok nyilvántartásához (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.Marketingtevékenységünk részletezéseMarketingtevékenysége keretében a GoodFoot Running Sportegyesületstatisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti,e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,SMS-ben reklámokat küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail),felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).Adattovábbítás külföldreA GoodFoot Running Sportegyesület semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit. Erről bővebben olvashat a szerverekről szóló szakaszban.A kezelt adatok köreAz általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés az OTP biztonságos háromszereplős fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül a GoodFoot Running Sportegyesület. birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.Adatfeldolgozó partnereinkVersenyeinken chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag a GoodFoot Running Sportegyesület által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.Honlapunkon az egyes események információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt.Versenyeink egy részén külső partner bevonásával érem gravírozást biztosítunk. A gravírozóknak a nyilvános eredménylistából veszik az időeredményeket. Akik utólag postázott érembetétet rendelnek, azoknak a nevét, postacímét, időeredményét adjuk át.A felsorolt partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.Rajt- és eredménylistákVersenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.E-mailek küldéseE-mailt küldünk minden ügyfelünkneka sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél),a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.Reklámcélú e-mailt és hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval.Az adatok megismerésére jogosultak köreAz ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez egyesületen belül csak azon tagok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:a neveztetők és adatrögzítők,a rendszergazda és az adatbázis kezelője,a pénzügyi adatok kezelőjea marketinges adatok kezelőjeAz adatkezelésben érintett szervereink helyeA GoodFoot Running Sportegyesület. adatkezelésének helye a GoodFoot Running Sportegyesület székhelye (9915 Katafa, Kossuth út 13.)Weboldalunk és adatbázisunkhoz szükséges tárhelyet a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) biztosítjaA weboldalak látogatásakor keletkező adatokMint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.goodfoot.hu weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:a látogatás időpontja,a megtekintett oldal címe,a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),a látogató IP-címe,A ügyfelekről tárolt adatokA felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.A pólóméretet azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni.Alapadatok:teljes név, titulusszületési dátumállandó / levelezési cím,állampolgárság,telefonszám,e-mail-cím,iskolai végzettség (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),foglalkozás (nem kötelező adat, statisztikai és marketingcélra használjuk),egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- és eredménylistában),számlázási név és címKülönleges adatok:Fogyatékosság miatt nevezési díj-kedvezményben részesülő ügyfeleinknél nyilvántartjuk a fogyatékosság tényét mint a kedvezmény alapját (részletek nélkül, pl. kerekesszékes, látássérült, hallássérült).Egészségügyi adatokEzek az adatok alkalmasak az egészségi állapotra vonatkozó következtetés levonására. Ezektől eltekintve más különleges adatot a GoodFoot Running Sportegyesület nem kezel és nem tart nyilván. Adatok törléseÜgyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen.Sütik használata a weboldalonEz a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat.Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütikEzek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.Teljesítményt biztosító sütikA Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.Személyes adatok kezelésének céljaJogalapLeírásLejárati időWeboldal használati adatok gyűjtése és elemzéseGoogle Analytics - webanalitikai szolgáltatóGDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdekA Google Analytics gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákatA Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.2 év az utolsó látogatástól számítvaFacebook - hirdetési rendszerGDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdekeA weboldal látogatók adatai (remarketing és lookalike célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. A Facebook gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat.Az utolsó látogatástól számított 180 nap, ill. a felhasználók által módosíthatóakInstagram hirdetési rendszerGDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdekeA weboldal látogatók adatai (remarketing és lookalike célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az Instagram gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat.Az utolsó látogatástól számított 180 nap, ill. a felhasználók által módosíthatóakJogorvoslati lehetőségekAmennyiben úgy érzi, hogy a GoodFoot Running Sportegyesület megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a GoodFoot Running Sportegyesület- el valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságPostacím: 1534 Budapest Pf.:834Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Telefon: 06-1/391-1400Fax: 36-1/391-1410e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.huWeboldal: www.naih.huAz GoodFoot Running Sportegyesület fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését. 

1. BEVEZETÉS

A GoodFoot Running Sportegyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat alkalmazásában:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is);

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Szervezet neve: GoodFoot Running Sportegyesület Szervezet

nyilvántartási száma: 18-02-0200687

Szervezet székhelye: 9915 Katafa, Kossuth út 13.

Szervezet adószáma: 18875054-1-18

4. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.

 • Az Adatkezelő a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.
 • Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 1992. évi LXIII. Törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1992. évi LVI. Törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvánosságáról
 • 1995. évi CXIX. Törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • Az 1992. évi LXIII. tv-nek megfelelően az Üzemeltető a weboldalán történt megrendelés folyamán rögzített személyes adatokat
 • bizalmasan kezeli, és semmilyen célból nem adja ki harmadik fél számára, kizárólag addig tárolja, amíg az adatok közlője adatainak törlését írásban, e-mailen nem kéri. GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu
 • nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló reklámanyagok, ajánlatok, tájékoztatók küldésére. Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és vásárlóinak ilyen jellegű üzeneteket, amennyiben hírlevél küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazták (Hírlevélre jelentkezés). A weboldal böngészése folyamán esetlegesen biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.
 • A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

5. REGISZTRÁCIÓ, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE

5.1. A www.goodfoot.hu honlapon az Őrségi Félmaratonra való nevezéshez, szükséges bizonyos adatok megadása. (másnéven regisztráció) E nélkül a honlap megtekinthető, a honlapon keresztüli nevezésre azonban nincs mód.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 • Név:
 • E-mail cím:
 • Telefonszám
 • Cím
 • Születési dátum

5.2. A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel. GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu

5.3. A honlapon történő regisztrációval, a regisztráció megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával - melynek módja a honlapon található Nevezés/ Előnevezés/Lefutom menüpont kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.

6 . ELEKTRONIKUS HIRDETÉSEK; HÍRLEVELEK

Az érintett a regisztrációval// nevezéssel hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő elektronikus hirdetést és vagy hírlevelet küldjön. Amennyiben az érintett a továbbiakban nem kíván az Adatkezelőtől elektronikus hirdetést kapni, erre irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az Adatkezelőnek, aki a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül eleget tesz az érintett kérésének.

7. .AZ ÉRINTETT JOGAI, A JOGÉRVÉNYESÍTÉS MENETE

7.1 A tájékoztatás joga:

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, személyes adatai helyesbítését kérheti, továbbá kezelt adatainak törlését vagy zárolását kérheti. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info tv. lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő az alapvető jogok biztosát évente értesíti. GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu

7.2. Az adatok helyesbítése, törlése:

 • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha:
 • kezelése jogellenes
 • az érintett és hatályos törvényben meghatározott módon - kéri
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3. Tiltakozási jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 15 napon belül - bírósághoz fordulhat. 7.4. Bírósági jogérvényesítés: GoodFoot Running Sportegyesület info@goodfoot.hu www.goodfoot.hu Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Budapest Környéki Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett Info törvényben védett jogai megkövetelik.

7.5. Kártérítés:

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Kérésre a GoodFoot Running Sportegyesület minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést GoodFoot Running Sportegyesület csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait.

A GoodFoot Running Sportegyesület garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, és harmadik személynek nem adja ki.

A GoodFoot Running Sportegyesület. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére. Amennyiben ezen „Adatvédelemi Nyilatkozat“ oldalunkkal kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!

HÍRLEVÉL

Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le semmiről.

TÁMOGATÓINK

Kérdésed van, keress bátran:

info@goodfoot.hu
ImpresszumAdatvédelmi SzabályzatVersenyszabályzatGoodFoot Running Egyesület

© 2022 GoodFoot